I andledning af Påsken invitere vi alle til at være sammen med os i et studie over emnet “Frihed”

Jesus siger i Johannes Evangeliet kapitel 8 vers 32: “…og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie…” og vers 36: “Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie”

Hvad er det for en frihed Jesus taler om, og hvordan kommer den til udtryk i vores verden, kirke og familie.

Vi begynder torsdag aften (17/4) med fællesspisning (kl. 18:00) og vil efterfølgende have en lille introduktion til emnet.

Fredag morgen (18/4) mødes vi kl. 10:00, hvor vi vil være sammen om spørgsmålet: “Hvad er det vi er sat fri fra?” med fokus på Paulus brev til Romerne kapitel 6, 7 og 8.

Fredag eftermiddag omkring kl. 13:30 vil vi dele os op i grupper og diskutere ovenstående og afslutte med en evaluering af gruppe arbejdet.

Kl 18:00 spiser vi igen sammen, og efterfølgende vil vi have frit samvær med lovsang.

Lørdag morgen (19/4) mødes vi igen kl. 10:00, og vil være sammen om “Hvad gør jeg når det jeg vil ikke er i henhold til Guds vilje?”

Lørdag eftermiddag omkring kl 13:30 vil vi dele os op i grupper og diskutere den praktiske side af dette spørgsmål i forhold til vores job, familie og kirkeog. Vi afslutte med en evaluering af gruppe arbejdet

Kl 18:00 spiser vi igen sammen, og efterfølgende vil vi have frit samvær med lovsang.

Søndag morgen kl. 10.00 vil vi som sædvanlig fejre Herrens død og opstandelse i Gudstjenesten og nadveren.