I weekenden den 6. – 8. September 2013 havde Esbjerg Frikirke besog af Christian Andresen. Christian er leder at EBTC (European Bible Training Centre) i Berlin og har v?ret med til at opbygge et stort arbejde, hvor kristne bliver udrustet til at tjene Herren i deres egen forsamling.

Her er talerne fra weekenden:

Lektion 1: Introduktion – hvad er kirken (MBS lek1 2013_06_09)

Lektion 2: Hvad er kirken fortsat (MBS lek2 2013-09-06)

Lektion 3: Kirken og Israel (MBS lek3 2013-09-07)

Lektion 4: Kirken og de gamle pagter (MBS lek 4 2013-09-07)

Lektion 5: Medlemsskab og kirketugt (MBS Lek 5 2013-09-07)

Lektion 6: Lederskab (Teknisk fejl – beklager)

Lektion 7: Kvinders rolle (MBS lek 7 2013-09-07)