BAGGRUND

Vi er en uafhængig evangelisk kirke som er åben for alle, som ønsker at være sammen for at lovprise og ære Gud

  • Gud Faderen; som universets skaber og opretholder,
  • Jesus; som Guds Søn og vores frelser
  • Helligånden; som Guds ånd, der er udgydte til alle Kristne som tror.

ØKONOMI

Økonomisk set er vi en forening med bestyrelse, kasserer og offentlige regnskaber. Vi opkræver hverken gebyrer eller kontingenter, men den enkelte giver efter evne anonymt eller åbent. Alle gaver vil blive brugt  til at støtte mission og andet kristent arbejde i Danmark og i udlandet og til at dække udgifter ved aktiviteter i kirken.

TEOLOGISK STANDPUNKT

“Vi tror på Bibelen fordi det er en troværdig samling af historiske dokumenter, der er skrevet af øjenvidner på et tidspunkt hvor andre øjenvidner levede. De har beskrevet overnaturlige begivenheder som er opfyldelsen af specifikke profetier og de bekender at deres skrifter er guddommelig oprindelse, ikke af menneskelig.” Citat Voddie Baucham.

I Esbjerg Frikirke lægger vi stor vægt på bibel undervisningen og ser Bibelen, som Guds ord til mennesker, inspireret og ufejlbart.

Se også vores bekendelse af tro

VISION

Vores vision er at bygge Guds rige her på jorden til Gud ære. Dette tror vi vil komme til udtryk igennem følgende udtryk:

  • Vi ønsker at være en kirke hvor det enkelte medlem bliver opbygget og vokser i troen på Gud. Dette sker ved en systematisk Bibel undervisning og en opfordring til det enkelte medlem om selv at studer Bibelens budskab.
  • Vi ønsker at være en kirke hvor alle som ønsker at leve efter Guds ord føler sig accepteret og respekteret.
  • Vi ønsker at være en kirke som har overskud til at gøre en positiv forskel i lokalsamfundet.
  • Vi ønsker at være kirke som hjælper andre kristne både i Danmark og i lande hvor det at være kristne er forbundet med lidelse og afsavn.

REGISTRERING

Vi har ikke noget officielt, registreret medlemskab, ingen medlemslister eller kartoteker, og vi fører heller ikke lister over andre personer. Alle, der bekender en personlig tro på Herren Jesus Kristus som Frelser, og som ønsker at være tilknyttet Esbjerg Frikirke, betragter vi som ”medlemmer”.

ORGANISATION

Menigheden ledes af et ældsteråd, hvor den enkelte ældste må have menighedens opbakning for at udfylde denne funktion. Menighedens forskellige aktiviteter arrangeres af små grupper, som den enkelte kan tilslutte sig efter interesse og evner.

Se også vores vedtægter her