Hvad er det vi ønsker? Tror vi på Gud giver os hvad vi har brug for?

Talen er inspireret ud fra Salme 37:1-11