“Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile.”

Tale over Efeserbrevet kapitel 6 vers 10-21 ved Jan Nygaard