1 Korinterbrev kapitel 14 Vers26 til og med kapitel 15 vers 9 Ved Bo Nygaard