En af Esbjerg Frikirkes visioner er at nå folk i vores områder med evangeliet om hvor Herre Jesus.

Dette er i overens stemmelse med Jesus befalding i Matthæus kap 28, hvor vi læser:

“Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”

I Esbjerg Frikirken har vi ikke en bestemt måde at evangelisere på, da det er op til hver enkelt at finde den måde som virke best for en, med vi opforder alle til at evangeliser og giver mulighed for det gennem gade evangelisation, 1 til 1 kontakter og specielle arrangementer.

I forbindelse med jul og påske har vi været inde på torvet i Varde og Esbjerg hvor vi har del en traktat som passer til lejligheden.

I forbindelsen med Påsken holdt vi desuden et par møde hvor der var mulighed for at komme og diskurere om vi han tro på Påsken rent historisk også de overnaturlige ting, som Jesu tomme grav og hans opstandelse.

Disse arktiviter giver mulighed for at alle kan være med på forskellige niveauer.

Vi er dog af den holdning at den bedste form for evangelisation er 1 til 1 kontakter med de mennesker som vi til dagligt omgåes.