Begivenhedsdetaljer


Dagsorden:

 Valg af dirigent og referent

  • Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab, for det forløbne år, til godkendelse
  • Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, for det kommende år, til godkendelse
  • Fastsættelse af hvad gaver skal støtte
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af næst-formand og revisor 
  • Evt. 

Indkomne forslag bedes være os i hænde senest

25. Maj på mail: info@esbjergfrikirke.dk